EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

Държавна агенция Електронно управление продължава обученията по мрежова и информационна сигурност

Държавна агенция Електронно управление започна обучения по мрежова и информационна сигурност, в които ще се включат над 120 служители на определените от Националните компетентни органи Оператори на съществени услуги в секторите Енергетика; Транспорт; Здравеопазване; Доставка и снабдяване с питейна вода; Цифрова инфраструктура и доставчици на цифрови услуги.

В обучителните групи участват представители на всички субекти, съгласно Закона за киберсигурност и новата Наредба за мрежова и информационна сигурност. На 26 ноември 2019 г. изтече крайният срок от четири месеца, от влизането в сила на Наредбата, в който субектите по чл.1, ал.1 бяха задължени да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания за мрежова и информационна сигурност.

В края на ноември 2019 г. над 500 служители от централната, областните и общински администрации преминаха обученията, организирани от ДАЕУ.

Източник: e-gov.bg

Добавете коментар

Име
Съобщение
Въведете числото
Captcha image