EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

Държавната агенция „Електронно управление“ разполага с базирано на блокчейн софтуерно решение за защита на личните данни

Решението прави практически невъзможен всеки опит за промяна или изтриване на следа на достъпа до лични данни през централните компоненти на електронното управление.

Държавната агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) разполага със софтуерно решение за превенция на злоупотребата с лични данни чрез съвременни криптографски технологии, включително блокчейн. Продуктът LogSentinel предоставя сигурна одитна следа и защитава интегритета на данните в държавни регистри и достъпа до тях, като записва всеки достъп до лични данни през централния компонент за свързаност на държавните регистри RegiX, поддържан от ДАЕУ. Това означава, че решението прави практически невъзможен всеки опит за промяна или изтриване на следа на достъпа до лични данни през централните компоненти на електронното управление и гарантира надеждна защита на данните.

Неограничен лиценз за продукта беше предоставен на Агенцията чрез дарение от изпълнителния директор на компанията LogSentinel Божидар Божанов и прието от председателя на ДАЕУ Атанас Темелков. Подобна практика се случва за първи път в България и е вдъхновена от примера на естонски разработчици, които даряват на естонската държава решение за защита на здравните записи на гражданите в държавни регистри.

Стойността на дарението възлиза на 12 500 евро, които ще бъдат ежегодно спестявани от бюджетите на всяко отделно ведомство. Дарителят LogSentinel предвижда и безплатно обучение на служители на Държавната агенция "Електронно управление" за работа с едноименния продукт.

Софтуерното решение може да бъде използвано от всички администрации в зависимост от тяхната готовност. Нормативните изисквания за сигурна одитна следа са записани в Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Източник: e-gov.bg

Добавете коментар

Име
Съобщение
Въведете числото
Captcha image