EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

Електронното управление изисква промяна на поне 20 на сто от законодателството през следващите години

Все още голяма част от администрациите изостават в промяната на вътрешната си нормативна уредба по отношение на премахването на хартиените процеси и на изискваните от гражданите удостоверения на хартиен носител.

Все още голяма част от администрациите изостават в промяната на вътрешната си нормативна уредба по отношение на премахването на хартиените процеси и на изискваните от гражданите удостоверения на хартиен носител.

Все още голяма част от администрациите изостават в промяната на вътрешната си нормативна уредба по отношение на премахването на хартиените процеси и на изискваните от гражданите удостоверения на хартиен носител. Близо 60 на сто от националното законодателство съдържа текстове, свързани с електронното управление. Още поне половината от останалите около 40 на сто от нормативните актове през следващите години трябва да бъде изменено за целите на е-управлението. Това коментира председателят на Държавната агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) Атанас Темелков, който даде начало на IoT Adventure Форум 2018. Дискусията събира в столицата организации от различни сектори, обединени от идеята да подпомогнат разработването, внедряването и използването на Интернет на нещата (IoT).

Не можем да предприемем нито една стъпка в електронното управление без да сме сигурни, че всяка една система и всяко решение ще отговаря на всички изисквания за оперативна съвместимост, подчерта Темелков пред участниците във форума. Основен фокус на усилията на Агенцията за е-управление остава промяната на процесите в самите администрации, които стоят зад предоставянето на електронни услуги за гражданите и за бизнеса. "Продължаваме да работим за промяна на цялостната среда и на процесите в административните структури, за да може това, по което Агенцията работи, реално да функционира", допълни председателят на ДАЕУ.

Въпросите на мрежовата и информационната сигурност също остават приоритет. Екипът на ДАЕУ вече изготви проект на Закон за кибер сигурност, който ще създаде цялостна национална правна рамка в областта на кибер сигурността във всичките й направления. "След приемането на закона все ще знае полето си на отговорност и задачите, които трябва да изпълнява", коментира Атанас Темелков пред участниците във форума.

Източник: https://e-gov.bg/bg/news

Добавете коментар

Име
Съобщение
Въведете числото
Captcha image