EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

МЕУ е партньор по проект за стимулиране на иновациите в здравеопазването в Югоизточна Европа

Министерство на електронното управление е партньор в нов европейски проект, който цели да стимулира иновациите в Югоизточна Европа чрез създаване на регионално пространство от данни за интелигентно здравеопазване и устойчива местна екосистема в България, Гърция, Кипър и Румъния.

Проектът VELES ще развива авангардни технологии като големи данни, изкуствен интелект и интернет на нещата в полза на персонализираната медицина, информираното вземане на решения и подобряването на здравните услуги. 

МЕУ е естествен партньор в такъв вид проекти с оглед на политиката за отворени и пространствени данни и вижда в това възможност за натрупване на знания, опит и добри практики в областта на интелигентното здравеопазване. Министерството беше домакин на първата среща на партньорите по проекта. Четиригодишният проект е финансиран от програма „Хоризонт Европа“. 

Проектът включва 15 партньори от 7 страни, като фокусът му е върху България, Румъния, Гърция и Кипър. Партньори от Швеция, Испания и Германия ще участват в процеса на трансфер на опит и добри практики. VELES разработва стратегическа рамка и нови методологии с цел създаване на възможности за сътрудничество и устойчиво развитие на базирани на данни иновации в здравеопазването. Те включват изследователска и инвестиционна стратегия, както и план за действие за разработване и въвеждане на сигурни и иновативни решения, подпомагащи предоставянето на устойчиви здравни услуги.

VELES ще демонстрира възможностите на регионалното пространство от данни за интелигентно здравеопазване чрез реализирането на четири взаимосвързани пилотни проекта, фокусирани върху лечението на рак (Гърция), Алцхаймер (България), мозъчни тумори (Румъния) и деменция (Кипър).

Добавете коментар

Име
Съобщение
Въведете числото
Captcha image