EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

МЕУ прие правила относно участието на регистрирани представители в процеса на удостоверяване на машините за гласуване

Министерството на електронното управление прие правила относно участието на регистрирани представители на партии, коалиции, инициативни комитети и неправителствени организации,  в процеса на удостоверяване на машините за гласуване.

Процесът на удостоверяването на софтуера и хардуера на машините за гласуване има за цел да установи дали устройствата отговарят на заложените изисквания в по чл. 213а, от Изборния кодекс. С цел по-голяма прозрачност на процеса, Министерство на електронното управление ще допусне регистрираните наблюдатели в публичния регистър на ЦИК, по реда на чл. 213а от ИК, до процеса, според приетите правила.

С тях се определя редът, по който наблюдателите получават достъп до помещенията, където се извършват дейностите по изпитване, проверка и оценяване на съответствието на машините за гласуване.

Наблюдението на регистрираните представители в списъка на ЦИК се осъществява в контролирана среда - отделни, защитени физически помещения, недостъпни за неоторизирани лица. По време на наблюдението не се допускат заснемането на видеоматериали. 

Екипите, на Министерство на електронното управление, Българският институт по метрология и Българския институт по стандартизация, които са заети с удостоверяването на машините за гласуване, ще подготвят и представят пред наблюдателите презентации за извършваните дейности по изпитване, изследване, проверка и оценяване на съответствието, за да се гарантира, че няма да бъде компрометирана сигурността на чувствителна информация.

Правила относно условията и изискванията за участие на представители на регистрираните за участие в изборите партии, коалиции и инициативни комитети, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, и на Българската академия на науките в процеса на удостоверяване на съответствието по чл. 213а, ал. 2 от Изборния кодекс

Добавете коментар

Име
Съобщение
Въведете числото
Captcha image