EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

Отсъствията на учениците по медицински причини ще се извиняват по електронен път

Медицинската бележка за извинение на отсъствията на учениците от 1 до 12 клас ще се издава само по електронен път от първи октомври. Това значително ще облекчи родителите, ще намали административната тежест за учителите и ще защити допълнително достъпа до личните данни на децата.

Процесът по издаване на е-медицинска бележка беше представен днес от министъра на електронното управление Александър Йоловски, министъра на здравеопазването проф. Христо Хинков и министъра на образованието проф. Галин Цоков.

Нововъведението е част от реализацията на третата фаза на Националната здравноинформационна система, като елиминира напълно издаването на хартиени бележки, а допълнителната функционалност бе разработена от „Информационно обслужване“ АД.
„Въвеждането на електронната бележка е ярък пример за това какво може да бъде направено в бързи темпове, когато има ясно поставена цел“, отбеляза министър Александър Йоловски по време на представянето. Той уточни, че след преглед при личния лекар информацията за здравния статус на ученика ще се предава до електронния дневник на съответното училище, като процесът е напълно автоматизиран. Бележките за извинение на отсъствията в електронен формат ще се издават не само от личния лекар, а също от медицински специалисти от болничната и извънболничната медицинска помощ. „Говорим за много по-сериозна трансформация на модела, по който се извиняват отсъствията. Електронизацията на този процес ще доведе до отпадане на административни тежести и до улесняване на целия процес“, коментира още министърът на електронното управление.

„Отпадането на хартиения носител ще ни даде статистика колко ученици не ходят на училище и по какви медицински причини. Така може лесно да се анализират и проследяват заболяванията, както и епидемии в съответните райони и училища“, заяви проф. Христо Хинков. Здравният министър уточни още, че всеки документ ще притежава Национален референтен номер, който ще се генерира автоматично след въвеждане данните за извършения физически преглед, което ще допринесе за намаляването на медицинските бележки с невярно съдържание.

„Електронните бележки ще съкратят работата на класния ръководител с 2 до 3 часа на месец или с повече от едно пълно работно денонощие на година. С други думи – с това облекчение ще спестим средно по 3 пълни работни дни на година на учителите, в които те ще могат да се посветят на работа с учениците, вместо на административна дейност“, каза проф. Галин Цоков. По думите му през миналата учебна година над 270 хил. ученици са отсъствали от училище по уважителни причини, а средният брой отсъствия на един ученик е 50. „Това не е никак малка цифра и ще е много важен последващият анализ – как електронната бележка ще се отрази на тези тенденции, защото честото отсъствие от училище е сред рисковите фактори за трайно отпадане от образователната система“, обясни още министърът на образованието и науката. Той подчерта, че намаляването на административната тежест е първостепенна задача за неговия екип и ще бъдат търсени още възможности за по-добро електронно управление на системата на образованието, за да имат учителите повече време за същинската си работа.

В събитието участваха още председателят и заместник-председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров и д-р Николай Брънзалов, както и мениджър проекти в „Информационно обслужване“ АД Ивайло Стойчев.

Добавете коментар

Име
Съобщение
Въведете числото
Captcha image