EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

Правителството одобри Отчет за състоянието и Годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията

Правителството одобри Отчет за състоянието и Годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и информационните ресурси на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност.

Двата документа включват данни за хардуерните устройства, софтуера и информационните системи в администрациите, софтуерните лицензи, хоризонталните и централизираните системи на електронното управление, регистрите в администрациите, споделената комуникационно-информационна инфраструктура за нуждите на електронното управление, електронните административни услуги.

В Отчета,  който обхваща периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г., са разгледани основните регистри и системи на централната администрация, които вече са свързани през Средата за междурегистров обмен на данни. Предприети са конкретни действия,  администрациите да обменят данни по служебен път, вместо да ги изискват от гражданите и бизнеса. Създадената възможност за заплащане на задължения чрез Централен виртуален ПОС терминал, премахва необходимостта да се заплащат преводни такси и комисионни. Осигурена е възможност, гражданите да ги заплащат от всяка точка на света, с кредитни или дебитни карти, издадени включително и извън страната.

В областта на мрежовата и информационна сигурност нормативната база е добре развита, но остава проблемът с нейното прилагане от административните органи. Над половината от тях не са провели вътрешен одит на сигурността на информационните си системи. 
Все още не е изградена националната схема за електронна идентификация, предвидена в Закона за електронната идентификация, което забавя развитието на е-управлението и в определена степен ограничава достъпа на гражданите и бизнеса до електронни административни услуги, включително и трансгранични такива.

В Годишния план са набелязани мерките, които следва да бъдат предприети през 2023 г. за развитието на информационните ресурси в администрацията и на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност.

Добавете коментар

Име
Съобщение
Въведете числото
Captcha image