EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

Регистрираните потребители в Системата за сигурно електронно връчване надвишават 10 хиляди

Към момента системата за е-Връчване, поддържана от ДАЕУ, осигурява достъп на физически лица до данни от 11 регистри с 23 справки.

Регистрираните потребители в Системата за сигурно електронно връчване надвишават 10 хиляди. Към момента системата за е-Връчване, поддържана от Държавната агенция „Електронно управление" (ДАЕУ), осигурява достъп на физически лица до данни от 11 регистри с 23 справки, като продължава процесът на присъединяване на нови регистри.

Към септември 2018 г. Системата за е-Връчване позволява изцяло безхартиено взаимодействие със 130 администрации и лица, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги (чл.1, ал.2 от Закона за електронното управление). Свои профили в системата вече имат и 420 фирми.

През уеб интерфейса на Системата за е-Връчване https://edelivery.egov.bg всеки гражданин вече може да провери и кои негови лични данни фигурират в регистрите и как те се използват от администрациите. Това е възможно за регистрирани потребители чрез услугите на ДАЕУ „Предоставяне на достъп на физически лица до информация, свързана с тях и съхранявана в регистри на първични администратори“ и „Предоставяне на персонална справка на физическо лице за достъп от трети лица до негови данни, налични в регистри, през Средата за междурегистров обмен RegiX“.

Регистрация в Системата за сигурно е-Връчване може да бъде направена с Квалифициран електронен подпис (КЕП) или Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт.

Източник: e-gov.bg

Добавете коментар

Име
Съобщение
Въведете числото
Captcha image