EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

Централизация на управлението и контрола и широко използване на споделени ресурси ще бъдат акцент в политиката за е-управление през следващите години

Недостатъчният човешки ресурс в областта на електронното управление и ИКТ се превръща в устойчив проблем, който ще се задълбочава, прогнозира председателят на ДАЕУ.

Централизация на управлението и контрола при децентрализирано предоставяне на услуги и предоставяне на споделени ресурси ще бъдат акцент в политиката за въвеждане на електронно управление през следващите години и в тази посока са насочени усилията на Държавната агенция "Електронно управление" (ДАЕУ). Това заяви председателят на ДАЕУ Атанас Темелков пред участниците в XIII Годишна среща на местните власти, която се провежда в к.к. "Албена".

Освен по промяната на нормативната уредба по отношение на изискваните от гражданите и бизнеса документи на хартиен носител, ДАЕУ подготвя промени в законодателството, които да подобрят координацията и оперативната съвместимост между институциите. Подготвя се и актуализация на Стратегията за развитие на електронното управление за периода 2019-2023 г. и на Пътната карта за нейното изпълнение, като ще бъде извършен цялостен преглед на всички системи и мерки, заложени във всички сектори. "Те ще бъдат реализирани според общ модел, базиран на обща политика и единна архитектура на електронното управление", заяви Атанас Темелков.

Подготвяните промени в Закона за електронното управление поставят акцент върху нов модел на финансиране на електронното управление и на информационните и комуникационни технологии в администрацията и използване на наличните споделени решения. Предвижда се въвеждането на фигурата и регламентация на функциите на Главен информационен мениджър, както и управление на информационните ресурси през целия им жизнен цикъл.

През 2018 г. бе създаден Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, който ще бъде прилаган от всички администрации. Това ще направи всички системи, предоставяните от администрациите услуги и обработваните от тях данни достъпни по един и същи начин за всички потребители.

Недостатъчният човешки ресурс в областта на електронното управление и информационните и комуникационните технологии се превръща в устойчив проблем, който ще се задълбочава, прогнозира още Атанас Темелков. Под 2% са служителите в администрацията, ангажирани с ИКТ и тези хора не са достатъчни и не могат да управляват ефективно публичните средства за е-управление и ИКТ, посочи председателят на ДАЕУ.

От 1 ноември т.г. всички администрации са задължени да обменят документи помежду си изцяло електронно. Към 1 октомври 2018 г. 220 са общините, реални участници в системата за електронен обмен на документи от общо 566 присъединени администрации. Само 15 местни администрации все още не са предприели действия за присъединяване към системата.

Сред проблемните за администрациите области са наличието и поддръжката на антивирусни средства и поддръжката на комуникационната среда. В подкрепа на администрациите, които обменят документи изцяло по електронен път Държавната агенция "Електронно управление" планира разработването на Централен възел за антивирусна защита. Системата ще извършва автоматизирана проверка за наличие на зловреден код при електронния документооборот.

Към Средата за обмен на данни между регистрите RegiX към октомври 2018 г. са присъединени 66 общински администрации, като 20 от тях са били активни през последните 12 месеца. През RegiX са свързани 63 основни регистъра, администрирани от 25 централни администрации - министерства и агенции, като към момента през RegiX се реализират общо 169 различни типове справки.

През 2019 г. се предвижда разширяване на капацитета на Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ), като се планира присъединяване на нови 50 общини, обяви още председателят на ДАЕУ пред участниците в Годишната среща на местните власти. През 2019 г. броят на общинските администрации, присъединени към ЕЕСМ, ще достигне 180.

Източник: e-gov.bg

Добавете коментар

Име
Съобщение
Въведете числото
Captcha image