EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

Възможности

Повишаване на осведомеността

Прочетете повече относно трансграничните възможности.

Нови 60 набори от данни с обществено значение ще бъдат публикувани за обществено ползване
До момента над 500 организации са публикували общо 8 685 набори от данни в националния портал www.opendata.government.bg
прочетете още »
Фонд Земеделие пусна Системата за електронни услуги
Първата публикувана информация е за кандидатите по мярка 10-Агроекология и климат и мярка 11-Биологично земеделие
прочетете още »
Кабинетът задължи администрациите да разширят цифровите си услуги с ресурсите на електронното управление
До 30 ноември всички административни органи ще регистрират свои профили в Системата за сигурно електронно връчване (е-Връчване), поддържана и развивана от Държавната агенция „Електронно управление“
прочетете още »
Администрациите са задължени да приемат електронни документи и изявления, издадени и подписани като електронни документи
ДАЕУ издаде Практически насоки до администрациите, които да ги улеснят при прилагането на разпоредби на Закона за електронното управление
прочетете още »
Актуални действия по електронния документооборот между администрациите от 1 ноември 2018 година
От 1 ноември 2018 г. влиза в сила задължението на администрациите за изцяло електронен обмен на документи
прочетете още »
Централизация на управлението и контрола и широко използване на споделени ресурси ще бъдат акцент в политиката за е-управление през следващите години
Недостатъчният човешки ресурс в областта на електронното управление и ИКТ се превръща в устойчив проблем, който ще се задълбочава, прогнозира председателят на ДАЕУ.
прочетете още »