EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

Възможности

Повишаване на осведомеността

Прочетете повече относно трансграничните възможности.

България достига средна степен на цифровизация през 2021 г
България достига средна степен на цифровизация в сравнение с данните от 2020 г. Повишението по този показател е с 5 пункта (59%), като средното ниво на цифровизация за ЕС през последната година се е повишило с едва 1 пункт (72%).
прочетете още »
ДАЕУ ще си сътрудничи с ИТ Общността в областта на киберсигурността
Доверието между държавата и ИТ общността в България се изгражда с диалог, с доказване на експертиза, с увереност, кой с какво може да бъде полезен на държавата.
прочетете още »
ДАЕУ и ИАНМСП призовават бизнеса да се включи в проучване Киберсигурност в сектора на МСП
ДАЕУ и ИАНМСП призовават бизнеса и работодателските организации в България да бъдат активни и да се включат в проучване на тема Киберсигурност в сектора на МСП, която двете публични организации инициират, по повод предстоящия през октомври Европейски месец на киберсигурността.
прочетете още »
Отворените данни са стратегически ресурс с огромен потенциал за публичния сектор и бизнеса
Държавната политика в сектора на отворените данни, като стратегически ресурс с огромен потенциал за потребители от публичният сектор, частният бизнес, академичната общност, гражданите и неправителственият сектор, беше представена по време на 19-о издание на Open Fest 2021, посветено на свободния софтуер, софтуера с отворен код и свободното споделяне на знания, което се проведе в Борисовата градина в София.
прочетете още »
Създадена е възможност общините да извършват проверки на решения на ТЕЛК през RegiX
Държавна агенция Електронно управление създава възможност на всички общини да извършват проверки в Единната информационна система за медицинската експертиза, в Средата за междурегистров обмен RegiX
прочетете още »
ДАЕУ представя Портала „Вашата Европа“, правата и възможностите на гражданите и бизнеса в ЕС
На 20 май, четвъртък, от 11.00 до 12.00 ч. Държавна агенция „Електронно управление“ е домакин на онлайн събитие, на което ще бъде представен обновения Единен цифров Портал на ЕС - Вашата Европа
прочетете още »
Резултат на съвместен проект между ДАЕУ и НАП е новият сайт на приходната агенция
Резултат на съвместен проект между Държавна агенция „Електронно управление“ и Националната агенция по приходите (НАП) е новият, основно преструктуриран сайт на приходната агенция, който вече е достъпен за потребителите.
прочетете още »
Националният CERT е регистрирал 2100 кибер инцидента у нас през 2020
Регистрирани са 2100 кибер инцидента в и от българското Интернет пространство през 2020 г., сочи статистика на Националния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (Националния CERT) в Държавна агенция Електронно управление
прочетете още »
Съдилищата ще изпращат е-призовки през Системата за сигурно е-връчване на ДАЕУ
Съдилищата ще могат да изпращат по желание призовки, съобщения и книжа по електронен път, използвайки Системата за сигурно електронно връчване на Държавната агенция Електронно управление
прочетете още »
България подкрепя приемането на Берлинската декларация за цифрово общество
Правителството одобри национална позиция, касаеща подписването на „Берлинска декларация за цифрово общество и цифрово управление, базирано на ценности“ (Berlin Declaration on Digital Society and Value-Based Digital Government).
прочетете още »
ДАЕУ призовава: Заявявайте услуги по електронен път. На портала egov.bg са достъпни над 370 е-услуги
На портала вече са достъпни над 370 услуги за гражданите и бизнеса на централни, областни и общински администрации.
прочетете още »
ДАЕУ ще проверява достъпността на уеб сайтове и мобилни приложения от обществения сектор
Държавна агенция Електронно управление започва наблюдение и проверки на уебсайтове и мобилни приложения на организациите от обществения сектор за достъпност за потребителите, по-специално за хората с увреждания и възрастните хора.
прочетете още »
Общината вдига цените на редица услуги и такси в Русе
Редица такси и услуги, които се изпълняват от Община Русе, ще бъдат повишени чрез изменение в Наредба 16 на Общинския съвет. Предложението ще се гледа на сесията през септември. Мотивите са, че голяма част от цените не са актуализирани от години.
прочетете още »
ДАЕУ ще контролира разходите за ИКТ и е-управление в администрациите с нова информационна система
Държавна агенция „Електронно управление“ ще осъществява по изцяло нов начин прозрачен контрол по целесъобразност на разходите за ИКТ и е-управление в административните органи на нива бюджетиране, планиране и изпълнение на проекти и провеждане на обществени поръчки за информационни системи.
прочетете още »
Нови 30 набора от данни ще бъдат публикувани на Националния портал за отворени данни на ДАЕУ
Със свое решение правителството утвърди Списък с 30 набори от данни по приоритетни области, които да бъдат публикувани от няколко различни администрации до края на 2020 г. на Националния портал за отворени данни на Република България https://data.egov.bg/., който се поддържа от Държавна агенция „Електронно управление“.
прочетете още »
ДАЕУ предоставя достъп до нова електронна услуга за еднократна помощ чрез централизирано заявяване
Държавна агенция „Електронно управление“ предоставя достъп до нова електронна услуга за еднократна помощ за граждани на Агенцията за социално подпомагане: 421 „Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане“, чрез Единния портал за достъп до електронни дминистративни услуги
прочетете още »
Държавна агенция Електронно управление продължава обученията по мрежова и информационна сигурност
Държавна агенция Електронно управление започна обучения по мрежова и информационна сигурност, в които ще се включат над 120 служители на определените от Националните компетентни органи Оператори на съществени услуги в секторите Енергетика; Транспорт; Здравеопазване; Доставка и снабдяване с питейна вода; Цифрова инфраструктура и доставчици на цифрови услуги.
прочетете още »
ДАЕУ издаде практически насоки за дългосрочно съхранение на електронни документи
Физическото и техническото състояние на електронните документи и техните носители се проверява поне веднъж годишно
прочетете още »
Кабинетът прие Актуализирана стратегия за развитие на електронното управление в Република България
Кабинетът прие Актуализирана стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г., заедно с Актуализирана пътна карта за изпълнението й и с Концепция за регистрова реформа, посредством изменения и допълнения на Решение №163 от 21 март 2014 година.
прочетете още »
Община русе предлага над 60 нови електронни административни услуги
В Община Русе се извършват над 130 административни услуги, като част от тях се предлагат електронно
прочетете още »
ДАЕУ и представители на българите в чужбина ще работят съвместно за реализация на пилотната система за дистанционно електронно гласуване
Целта е тя да гарантира тайната и интегритета на вота и да отговаря на високите стандарти за киберсигурност
прочетете още »
Вече ще достъпваме услугите на администрацията и през мобилен телефон
Целта е да се улеснят гражданите и те да бъдат активни участници в електронното управление.
прочетете още »
А.Темелков, председател на ДАЕУ: Предстои ни още работа по сигурността на е-идентичност
Нарастващият брой потребители в Системата за междурегистров обмен ме кара да бъда оптимист, че вървим в правилната посока, смята председателят на агенцията
прочетете още »
ДАЕУ ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТА НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
Порталът ще предоставя пространствени данни и услуги на държавната администрация, гражданите и бизнеса
прочетете още »
Цифровата трансформация на администрацията вече е необратима
Основните държавни регистри вече са свързани и „си говорят“, а гражданите и бизнесът вече могат да комуникират изцяло цифрово с администрациите
прочетете още »
Нови 60 набори от данни с обществено значение ще бъдат публикувани за обществено ползване
До момента над 500 организации са публикували общо 8 685 набори от данни в националния портал www.opendata.government.bg
прочетете още »
Фонд Земеделие пусна Системата за електронни услуги
Първата публикувана информация е за кандидатите по мярка 10-Агроекология и климат и мярка 11-Биологично земеделие
прочетете още »
Кабинетът задължи администрациите да разширят цифровите си услуги с ресурсите на електронното управление
До 30 ноември всички административни органи ще регистрират свои профили в Системата за сигурно електронно връчване (е-Връчване), поддържана и развивана от Държавната агенция „Електронно управление“
прочетете още »
Администрациите са задължени да приемат електронни документи и изявления, издадени и подписани като електронни документи
ДАЕУ издаде Практически насоки до администрациите, които да ги улеснят при прилагането на разпоредби на Закона за електронното управление
прочетете още »
Актуални действия по електронния документооборот между администрациите от 1 ноември 2018 година
От 1 ноември 2018 г. влиза в сила задължението на администрациите за изцяло електронен обмен на документи
прочетете още »
Централизация на управлението и контрола и широко използване на споделени ресурси ще бъдат акцент в политиката за е-управление през следващите години
Недостатъчният човешки ресурс в областта на електронното управление и ИКТ се превръща в устойчив проблем, който ще се задълбочава, прогнозира председателят на ДАЕУ.
прочетете още »
ДАЕУ препоръчва ускорена модернизация и доизграждане на споделените ресурси на електронното управление
Правителството одобри Отчет за състоянието и Годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и на ЕЕСМ.
прочетете още »
Регистрираните потребители в Системата за сигурно електронно връчване надвишават 10 хиляди
Към момента системата за е-Връчване, поддържана от ДАЕУ, осигурява достъп на физически лица до данни от 11 регистри с 23 справки.
прочетете още »
Централизирано предоставяне на широк кръг електронни услуги предвиждат първите утвърдени от ДАЕУ секторни стратегии за електронно управление
Централизирано предоставяне на широк кръг електронни услуги и изцяло цифрово взаимодействие с потребителите предвиждат първите утвърдени от председателя на ДАЕУ секторни стратегии за електронно управление - на Агенция "Митници" и на НОИ.
прочетете още »
Гражданите вече могат да виждат и контролират как институциите използват техните лични данни
Услугата е достъпна през Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg
прочетете още »
Кибер културата навлиза в българските училища
До септември 2018 г. българските училища ще имат достъп до Системата за сигурно електронно връчване (eDelivery), поддържана от ДАЕУ
прочетете още »
Ограничаването на директния контакт с администрацията със средствата на е-управлението е основна антикорупционна мярка
И в момента гражданите могат да спестят значителна част от взаимодействието си с институциите, без да е необходимо да ги посещават на място
прочетете още »
Равният достъп до цифрово образование и услуги ще предотврати дигитално разделение между българските граждани
Едно от най-големите предизвикателства пред електронното управление в България е как гражданите да бъдат мотивирани да изискват и да използват електронни услуги.
прочетете още »
Българското председателство на Съвета на ЕС постигна общ подход по Акта за киберсигурността
В края на 2017 г. Съветът на ЕС заяви амбицията си да постигне общ подход по Акта за киберсигурността до юни 2018 година.
прочетете още »
Държавната агенция „Електронно управление“ разполага с базирано на блокчейн софтуерно решение за защита на личните данни
Решението прави практически невъзможен всеки опит за промяна или изтриване на следа на достъпа до лични данни през централните компоненти на електронното управление.
прочетете още »
Електронното управление изисква промяна на поне 20 на сто от законодателството през следващите години
Все още голяма част от администрациите изостават в промяната на вътрешната си нормативна уредба по отношение на премахването на хартиените процеси и на изискваните от гражданите удостоверения на хартиен носител.
прочетете още »
Над 150 европейски експерти по информационна сигурност пристигат в България за международна конференция “Предизвикателства в кибер сигурността“
Над 150 европейски експерти по информационна сигурност пристигат в България за международна конференция “Предизвикателства в кибер сигурността“
прочетете още »
ДАЕУ очаква до края на март да се удвои броят на администрациите, които могат да обменят документи изцяло електронно
Очакванията са към края на март т.г. броят на тези администрации да се удвои и да достигне 300, обяви председателят на ДАЕУ Атанас Темелков по време на кръгла маса -Електронно управление и интернет на нещата-.
прочетете още »
Над 140 администрации могат да обменят документи изцяло по електронен път
До 1 ноември 2018 г. всички администрации и техните териториални структури трябва да преустановят напълно хартиения обмен на документи.
прочетете още »
България е сред водещите в ЕС в изпълнението на политиката по отворени данни през 2017 г.
България е сред водещите в ЕС в изпълнението на политиката по отворени данни през 2017 г.
прочетете още »
Първи осезаеми резултати от политиката за въвеждане на е-управлението, отчита ДАЕУ през първата година от своята работа
Първи осезаеми резултати от политиката за въвеждане на е-управлението, отчита ДАЕУ през първата година от своята работа
прочетете още »