EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

Една трета от новите заявления в дигитализирания централен регистър на особените залози е подадена онлайн

В рамките на първия месец от дигитализацията на централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) и преминаването му към Агенцията по вписванията една трета от подадените от гражданите и бизнеса заявления са регистрирани по електронен път.

Това стана ясно по време на съвместна пресконференция на министрите на електронното управление Александър Йоловски и на правосъдието Атанас Славов, на която бе представен „новия“ ЦРОЗ.

„За първи път България разполага със система на Централния регистър на особените залози, която позволява електронно подаване на заявления по сигурен и надежден начин така, че да се гарантира един основен правен принцип: „първи по време – първи по право“. Системата гарантира, че заявленията се обработват по реда на тяхното постъпване, като същевременно предлага най-съвременните методи на защита и проследяване на всички действия на всички потребители. Съществена страна на новата реализация е интеграцията ѝ с Търговския регистър, с Имотния регистър, с БУЛСТАТ, регистъра на моторните превозни средства в МВР и регистъра ГРАО. Предстои и интеграция с регистъра за българските документи за самоличност“, каза министър Йоловски. Той подчерта и че в новия ЦРОЗ запорите от Националната агенция по приходите се вписват автоматизирано в реално време без човешка намеса.

„Централният регистър на особените залози (ЦРОЗ) премина към Агенцията по вписванията от 1 юли, което е завършек на една дълго отлагана, но много очаквана реформа. Вече всички вписвания на залози и на запори могат да бъдат проследени в реално време, създадена е работеща информационна система в полза на потребителите и с гаранции за правната сигурност“, заяви министърът на правосъдието Атанас Славов. 

Реформата на ЦРОЗ, предвиждаща и преминаването на регистъра от МП към Агенцията по вписванията, бе заложена още през 2016 г.

„Преминаването стана възможно сега и благодарение на нашето партньорство и сътрудничество с Министерството на електронното управление и лично с министър Йоловски, което позволи да преодолеем пречки от оперативно естество и три месеца след встъпването ни в длъжност регистърът да заработи“, заяви министър Славов. Той подчерта изрично и многомесечната работа на Агенцията по вписванията и на предишния екип на ЦРОЗ. Министърът на правосъдието отбеляза и че нищо не би се случило без необходимата законодателна реформа, за която е имало воля сега.

За единия месец съществуване на новата система са регистрирани близо 306 000 заявления, като близо 296 000 от тях са регистрирани за първи път. За същия период автоматизирано са вписани 4470 запора от НАП. А около 1/3 от подадените от гражданите и бизнеса заявления са по електронен път. Средното време за регистриране на заявление на гише от служител е до 7 минути, докато чрез новата електронна услуга това време спада двойно до средно 3 минути. Длъжностните лица по вписванията се нуждаят средно от 12 минути за вписване, обявяване или заличаване, като работят паралелно и по други регистри. Средното време на заявление като цяло е по-малко от шест минути, а на ден едно длъжностно лице обработва по 42 заявления. Така средно обработените заявления за ден достигат 650. А според анализ на Института за пазарна икономика само чрез новия регистър при допускането, че 40 до 60% от вписванията и 60 до 80% от справките и удостоверенията ще се осъществяват дистанционно, както и че потребителите на регистъра прекарват средно 2 часа за извършване на действие в офис (включително пътуване от друго населено място), а електронното заявяване им отнема много по-малко време от горепосоченото, българският бизнес ще спести между 10 и 14 хиляди човекодни за година.

На събитието присъстваха също зам.-министърът на правосъдието Юлия Ковачева, изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Даниела Митева, дългогодишният ръководител на ЦРОЗ, а в момента зам.-изпълнителен директор на агенцията, Наташа Босева.

Добавете коментар

Име
Съобщение
Въведете числото
Captcha image