EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

Нови 60 набори от данни с обществено значение ще бъдат публикувани за обществено ползване

До момента над 500 организации са публикували общо 8 685 набори от данни в националния портал www.opendata.government.bg

Правителството утвърди списък с нови 60 набори от данни по приоритетни области от обществено значение, които ще бъдат публикувани на Портала за отворени данни www.opendata.government.bg до 31 март 2019 г.

Съгласно подадени предложения от административните органи през 2018 г. основна част от новите данни са в секторите правосъдие, земеделие, храни и гори, здравеопазване, финанси и отчетност, околна среда, национална статистика. Със свободен достъп ще са регистърът на техническите паспорти на строежите, данните за извършени ревизии от НАП и резултатите от тях, планираните централизирани обществени поръчки, които предстои да бъдат стартирани от Централния орган за покупки към Министерството на финансите, броят на лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода в страната, броят на задържаните лица при арести и на осъдените на пробация, статистиката на извършените трансплантации на органи в лечебните заведения в България, регистърът на браншовите организации и на националните браншови организации в горския сектор и редица други.

Съгласно Закона за достъп до обществена информация организациите от обществения сектор публикуват за повторна употреба публичната информация, която събират, създават и поддържат, в отворен машинночетим формат.

До момента над 500 организации са публикували общо 8 685 набори от данни в националния портал, който позволява цялостното извличане на публикуваната информация или на части от нея.

Източник: e-gov.bg

Добавете коментар

Име
Съобщение
Въведете числото
Captcha image