EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

Фонд Земеделие пусна Системата за електронни услуги

Първата публикувана информация е за кандидатите по мярка 10-Агроекология и климат и мярка 11-Биологично земеделие

Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ вече функционира. Чрез нея земеделските стопани могат да проследят данните от извършените проверки на външни институции, както и други данни, свързани с условията и контрола върху изплащането на субсидиите.

Първата публикувана информация в системата е за кандидатите по мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020. Бенефициентите могат да проверят състоянието на парцелите, пчелините и животните, както и данните от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) и Дирекциите на Националните паркове за Кампания 2018.

Данните са налични в Системата за електронни услуги на Фонд „Земеделие“, която е достъпна след регистрация на индивидуален потребител. Ако кандидатът няма създаден профил, е необходимо да подаде заявка за регистрация на потребител чрез линка под полето за „Идентификация на потребител“.

След подаване на заявката следва да се яви в Областна дирекция на Фонд „Земеделие“, за да се идентифицира и достъпът му да бъде активиран.

При установяване на разминавания в данните, кандидатите могат да се обръщат към контролиращото лице, с което имат сключен договор, към дирекцията на съответния национален парк, който им е издал разрешителното за паша или към ИАСРЖ.

Добавете коментар

Име
Съобщение
Въведете числото
Captcha image