EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

Общината вдига цените на редица услуги и такси в Русе

Редица такси и услуги, които се изпълняват от Община Русе, ще бъдат повишени чрез изменение в Наредба 16 на Общинския съвет. Предложението ще се гледа на сесията през септември. Мотивите са, че голяма част от цените не са актуализирани от години.

Издаването на различните видове удостоверения за гражданско състояние – за адрес, за наследници, акт за раждане, за сключен брак и др., ще се таксува по три тарифи. Обикновената услуга за 72 часа ще струва 5 лв., бързата за 24 часа ще бъде по 10 лв., а експресната до 6 часа– 15 лв.

Паркирането на платените общински паркинги също поскъпва. За един час лек автомобил ще плаща 1,20 лв., а товарен автомобил до 3,5 т. – 3,60 лв. Таксите за едно денонощие ще бъдат съответно 12 и 18 лв., а за един месец – 60 и 84 лв.

При вдигане на автомобила от „паяк“ и преместването му на паркинга на ОП „Комунални дейности“ ще има такса от 2 лева на завършен час за престой.

Таксата за извършване на търговска дейност на открито не е променяна от 2008 г. и към момента се заплаща 3 лв. на кв.м за ден или 32 лв. на кв.м за месец. Дължимата сума за 30 календарни дни, изчислена на дневна база, би трябвало да е 90 лв. Съществуващата в момента месечната такса от 32 лв. е с 64,45 % по- ниска. Затова предложението е таксата на ден да се запази в същия размер, а при плащане на такса за месец да се ползва преференция от 50% и тя да стане 45 лв. за кв.м.

Досега в наредбата е имало два метода за таксуване за разполагане на маси и столове пред обекти за хранене и развлечение – по вид маса или на квадратен метър. За разполагане на лятна градина се е заплащала или такса от 0.60 лв. на кв.м на ден, или месечна такса от 7,50 лв. на кв.м. Предлага се дневната такса да стане 0,70 лв., а ако се плаща на месец – 10,50 лв. на кв.м. Вторият метод за заплащане по вид маса ще отпадне.

Таксата за куче ще се обвърже с дейността по кастрация, за да се намали популацията на безстопанствените животни. До момента сумата е била 25 лв., а сега собствениците на кучета ще плащат по 60 лв. Изчисленията са на база цените за кастрация на куче – 45лв. за мъжко и 80лв. за женско, а новата такса ще покрива тези разходи.

В културата също се въвеждат промени. Цените за билет за Международния фестивал се определят от 6 до 30 лв., като за ученици, студенти и пенсионери билетите ще са по 6 лв. Предвидени са и различни отстъпки за закупени билети за минимум 5 или минимум 9 концерта.

В Историческия музей се въвеждат две нови услуги. Създава се семеен билет с право на достъп до две експозиции на цена 7 лв., както и билет за дейност, осъществявана от музея самостоятелно или с друга организация – от 2 до 20 лв. на брой.

Разширяват се облекченията за ползване на зали и пространства от Доходното здание, като се освобождават от заплащане и организации, които изпълняват проекти, финансирани по Програма „Култура на Община Русе. Причината е, че средствата за реализация на културни проекти се осигуряват от общинския бюджет.

Добавете коментар

Име
Съобщение
Въведете числото
Captcha image