EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

Първата българска схема за електронна идентификация бе официално публикувана в Официалния вестник на ЕС

Първата българска национална схема за електронна идентификация бе публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз след нотифицирането ѝ от Министерството на електронното управление.

Тя премина и през партньорска проверка от държавите членки съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014, с което бяха потвърдени заключенията на българското министерство, отговорно за нотификацията на схемата. 

Схемата е разработена от „Евротръст Технолъджис“ АД и е призната с Решение на Министерския съвет от 29 май 2023 г., с нива на осигуреност „значително“ и „високо“.

С официалното публикуване на първата българска схема за електронна идентификация се създават условия българските граждани и фирми да заявяват директно дигитални услуги, предлагани от публичния сектор на територията на ЕС. Това значително улеснява достъпа на българите до обществените услуги в Съюза, включително до такива в сферата на здравеопазването, социалните грижи, образованието, данъците, пенсиите, трудовия пазар и други.

Добавете коментар

Име
Съобщение
Въведете числото
Captcha image