EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

ДАЕУ предоставя достъп до нова електронна услуга за еднократна помощ чрез централизирано заявяване

Държавна агенция „Електронно управление“ предоставя достъп до нова електронна услуга за еднократна помощ за граждани на Агенцията за социално подпомагане: 421 „Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане“, чрез Единния портал за достъп до електронни дминистративни услуги

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/social-assistance/b96b231f-ecf5-4469-81e0-dc0e25587382

С тази услуга се предоставя възможност на гражданите по електронен път да могат да заявяват еднократна помощ, която се отпуска за инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни нужди, по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Услугата е особено актуална в периода на извънредно положение и от нея ще могат да се възползват родители на деца до 12 г., които най-малко 20 дни са в неплатен отпуск заради невъзможност да работят от вкъщи.

За да заявите услугата е необходимо да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване (http://edelivery.egov.bg/. За удостоверяване на Вашата самоличност при регистрация в Системата е необходимо да притежавате Квалифициран електронен подпис или 10-значен буквено-цифрен персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ). Попълнената и съхранена форма, както и необходимите придружаващи документи можете да изпращате чрез Системата за сигурно електронно връчване към Дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес.

Източник: e-gov.bg

Добавете коментар

Име
Съобщение
Въведете числото
Captcha image