EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

Община русе предлага над 60 нови електронни административни услуги

В Община Русе се извършват над 130 административни услуги, като част от тях се предлагат електронно

сред тях са записването в училища, детски ясли и градини, справка и заплащане на местни данъци и такси и други задължения. За улеснение на гражданите, вече се предлагат още 63 административни услуги, които могат да се заявят електронно. Сред тях са издаване на удостоверение за настоящ адрес; издаване на удостоверение за семейно положение; разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж; издаване на удостоверение за декларирани данни; издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране; заверка на документи по гражданско състояние за чужбина; вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър и други.
Планира се поетапно да се въвеждат още услуги, като до месец и заплащането им ще може да се извършва електронно.

Добавете коментар

Име
Съобщение
Въведете числото
Captcha image