EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

Цифровата трансформация на администрацията вече е необратима

Основните държавни регистри вече са свързани и „си говорят“, а гражданите и бизнесът вече могат да комуникират изцяло цифрово с администрациите

Цифровата трансформация на администрацията вече е необратима. За по-малко от две години близо 1 000 административни структури вече обменят документи помежду си само електронно и администрациите вече работят много по-бързо. Основните държавни регистри вече са свързани и „си говорят“, а гражданите и бизнесът вече могат да комуникират изцяло цифрово с администрациите през системите на електронното управление. Това обяви председателят на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) Атанас Темелков, който даде начало на 20-ото юбилейно издание на годишната конференция по е-управление. Форумът под надслов „Е-управление за устойчиво развитие“ е под патронажа на заместник министър-председателя Томислав Дончев.

Премахването на хартиения обмен ще продължи с общински предприятия и с други структури, предоставящи обществени услуги, допълни Атанас Темелков, който открои пред участниците във форума основните резултати в областта на електронното управление към момента.

Над 60 основни държавни регистри вече са свързани през централизираната система за служебен обмен на данни между регистрите RegiX. Повече от 300 администрации вече достъпват данни от регистри по служебен път. Още над 700 структури са заявили присъединяване към системата. Само от началото на 2019 г. над 2.7 милиона са извършените служебни справки през централизираната система, поддържана от ДАЕУ, вместо съответните обстоятелства да бъдат изисквани на хартиен носител от гражданите и от фирмите.

Повече от 16 000 са вече потребителите на Системата за сигурно електронно връчване, също поддържана от агенцията. През системата, която позволява изцяло цифрово взаимодействие с администрациите, потребителите могат да заявят практически всяка административна услуга, посочи председателят на ДАЕУ. Използването на системата за електронно връчване реално може да намали броя на гишетата на администрацията, допълни Атанас Темелков.

Системата на електронното управление в Република България вече има единна архитектура, отчете още председателят на ДАЕУ. Предстои резюме да бъде публикувано и да бъде регламентиран достъпът до цялостния документ, който ще определи насоката на развитие на информационните ресурси на администрацията, включително по отношение на жизнения цикъл на ресурсите, развитието и надграждането на споделената инфраструктура и други.

Атанас Темелков припомни още, че от края на 2018 г. е в сила Законът за киберсигурност и в рамките на 2019 г. България вече ще има адекватна на предизвикателствата институционална архитектура в областта на киберсигурността. Определени са отговорните институции във всички аспекти на киберсигурността и техните роли - по отношение на мрежова и информационна сигурност, киберпрестъпност и киберотбрана.

Работи се по промени на Закона за електронното управление, които ще отразят резултатите от двегодишната работа на Държавната агенция „Електронно управление“, обяви още Атанас Темелков. По думите му, част от планираните промени са насочени към подобряване на управлението на информационните ресурси, като информационни системи без планирана поддръжка, ще бъдат снемани от експлоатация и това ще бъде вменено като задължение на всяка администрация.

Подготвя се също и актуализация на Стратегията за развитие на електронното управление и на Пътната карта към нея за периода 2019-2023 година, заяви още Темелков пред участниците в конференцията. Сред основните акценти в стратегическия документ ще бъдат възможността до 2023 г. гражданите и фирмите да имат достъп до широк спектър от електронни административни услуги централизирано, от една точка и по единен модел, електронна идентичност „за всеки и за всичко“, завършване на държавната облачна инфраструктура и предоставяне на облачни услуги през Държавния хибриден частен облак, развитие на т.нар. проактивни услуги за гражданите и за бизнеса и други. Предстои проектът на актуализирана стратегия да бъде подложен на обществено обсъждане.

Източник: e-gov.bg

Добавете коментар

Име
Съобщение
Въведете числото
Captcha image