EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

Отворените данни са стратегически ресурс с огромен потенциал за публичния сектор и бизнеса

Държавната политика в сектора на отворените данни, като стратегически ресурс с огромен потенциал за потребители от публичният сектор, частният бизнес, академичната общност, гражданите и неправителственият сектор, беше представена по време на 19-о издание на Open Fest 2021, посветено на свободния софтуер, софтуера с отворен код и свободното споделяне на знания, което се проведе в Борисовата градина в София.

Отворените данни представляват публичната информация, събирана, създавана и поддържана от организациите от обществения сектор, която може да се използва свободно, повторно и да се споделя от всеки за различни цели. От тях най-значими са наборите от данни с висока стойност, които представляват документите, повторното използване на които е свързано със значителни ползи за обществото, околната среда и икономиката. Те се предоставят безплатно, в машинно четими формати, чрез API (приложно-програмен интерфейс) и където е приложимо – под формата на информационни масиви за изтегляне. Въпреки потенциала си, използването на отворени данни у нас е незадоволително, коментира Рени Борисова, експерт от ДАЕУ. Ето защо, търсим различни информационни канали, за да информираме гражданите и бизнесът къде и как могат да заявяват и да използват ресурса на публикуваните отворени данни на Портала на ДАЕУ. Информацията, която се публикува на Портала е събрана и обработена от достоверни източници, каквито са административните органи, във връзка с нормативните им задължения, обясни Борисова. И подчерта, че е изключително важно, всички заинтересовани страни в процеса на публикуване на отворени данни на Портала на ДАЕУ да си сътрудничат, да имат съвместни инициативи, да обменят регулярно информация, опит и знания.

Взаимодействието на обществото с дигиталния свят и информационните технологии беше акцентът на тазгодишния Open Fest 2021. На този единствен по рода си форум присъстваха ИТ специалисти, представители на академичните среди, неправителствени организации.

Източник: e-gov.bg

Добавете коментар

Име
Съобщение
Въведете числото
Captcha image