EU logo Romania logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Platforma transfrontalieră pentru Servicii Administrative

roenbg

INSTITUȚIILE DIN BULGARIA

Căutarea instituțiilor...

search logofiltre instituții
pe țară
după tip
Furnizarea
Cuvinte cheie
Furnizate de administrațiile regionale
1960 Emiterea unui ordin de confiscare a unei proprietăți de stat, care este deținută sau deținută fără justificare, care este folosită fără nici un scop sau necesitate care a eșuat
1963 Înregistrări de registre și cărți imobiliare - proprietate privată și publică a statului
1965 Eliberarea certificatelor conform cărora proprietatea a fost retrasă din evidența proprietății de stat
1970 Elaborarea actelor de stat ale parcelelor de stat, incluse în planurile parcelelor de afaceri ale instanțelor de judecată
1971 Marcarea actiunilor de administrare si acordare de concesiune de bunuri imobile in actele pregatite pentru proprietatea statului.
1972 Eliberarea unui certificat pentru prezența sau absența unui act de proprietate de stat
1973 Elaborarea de acte de proprietate privată a statului, departamente, ministere și altele.
1978 Eliberarea copiilor certificate ale contractelor, ordinelor și altor documente de interes persoanelor fizice și juridice, din arhiva de proprietate de stat
1979 Eliberarea unui certificat privind existența sau absența cererilor de rambursare a proprietății
1983 Elaborarea unui act de corectare a unui act de proprietate de stat
1985 Întocmirea documentelor pentru proprietatea publică a unor departamente, ministere și altele
2388 Reflectarea schimbărilor de circumstanțe asupra actelor constitutive ale statului
2529 Permise de utilizare a plantelor medicinale
1961 Autorizarea planurilor de dezvoltare care acoperă zone care aparțin mai multor municipalități sau care prevăd construirea siturilor de importanță regională
2389 Permite elaborarea unui proiect complex de inițiativă în domeniul investițiilor
1962 Eliberarea unui certificat pentru punerea în funcțiune a unei clădiri
1964 Eliberarea schițelor din arhivele administrațiilor regionale
1966 Eliberarea unui ordin de autorizare sau refuzul de a modifica un plan de dezvoltare detaliat care acoperă zone care se încadrează în mai mult de o municipalitate sau care prevede construirea unor situri de importanță regională
1967 Coordonarea proiectelor de investiții conceptuale pentru siturile infrastructurii tehnice cu domeniu de aplicare și importanță pentru mai multe municipalități
1968 Aprobarea unui proiect de investiții - filmarea construcției finalizate
1969 Înregistrarea unui pașaport tehnic pentru construcții
1974 Eliberarea autorizatiei de construire pentru amplasamentele infrastructurii tehnice cu scopul si importanta pentru mai mult de o municipalitate si / sau pentru situri de importanta regionala
1975 Emiterea ordinului de aprobare a modificărilor la un proiect de investiții aprobat
1976 Re-aprobarea autorizatiei de construire
1977 Reflectarea unui aviz pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru modificarea proiectului de investitie aprobat in limitele abaterilor semnificative de la alin.
1980 Adoptarea documentației executive, care reflectă modificările minore ale proiectului de investiții aprobat
1981 Aprobarea proiectelor de investiții tehnice și de lucru pentru siturile infrastructurii tehnice cu scopul și importanța pentru mai mult de o municipalitate și / sau situri de importanță regională
1982 Eliberarea certificatelor de amenajare a teritoriului
1984 Aprobarea părților din proiectul complex de inițiativă de investiții și emiterea unui permis de construcție
1986 Permite elaborarea unui plan de eșantionare din Planul detaliat de dezvoltare
2469 Emiterea unui ordin de stabilire a unui drept unic de trecere / abatere de la rețelele și facilitățile comune ale infrastructurii tehnice prin proprietate-proprietate de stat.
2134 Eliberarea unui certificat de venituri din asigurări
2133 Eliberarea unui certificat de angajare și / sau a experienței profesionale către persoanele asigurate UP3
0001 Consultări care reprezintă un interes legitim al unei persoane fizice sau juridice în ceea ce privește regimul administrativ-juridic
0002 Furnizarea accesului la informațiile publice
0003 Demarcarea diferențele dintre certificatul de asigurare UP2 venit și date despre persoana asigurată de sistemul de informații al Institutului
Furnizate de administrațiile municipale
1996 Eliberarea unei autorizații de tăiere a mai mult de 5 (cinci) arbori și podgorii de peste 1 hectar
2031 Eliberarea autorizațiilor de tăiere a copacilor ornamentali de lungă durată și a arborilor de importanță istorică
2046 Evaluarea de către experți a vegetației din lemn și arbust
2067 Coordonarea proiectelor de investiții ale clădirilor și facilităților infrastructurii tehnice în ceea ce privește activitățile de dezvoltare planificate, având în vedere scopul funcțional și funcționarea corectă
2068 Eliberarea unui bilet pentru transportul lemnului recoltat în afara teritoriilor pădurilor
2102 Eliberarea unei autorizații pentru transferul de vegetație
2032 Schimbarea scopului terenurilor agricole și includerea lor în limitele de construcție ale așezărilor
2099 Referințe (orale și scrise) din cadastru
2118 Înregistrarea asociațiilor de proprietari în registrul municipal
2119 Eliberarea certificatelor de fapte și circumstanțe pentru structura teritorială și urbană
2120 reflectă modificările aduse planului unui plan de cadastru
2399 Reintroducerea unei schițe, din care au trecut 6 luni
2097 Verificarea conformității cu linia de construcție definită, înregistrarea și planificarea rețelelor și facilităților de infrastructură tehnică
2098 Verificarea conformității construcției cu documentele de construcție emise și pentru planul detaliat de dezvoltare care trebuie aplicat în legătură cu construcția
2667 Aprobarea unui plan de gestionare a deșeurilor și / sau a unui plan de siguranță și sănătate
1998 Eliberarea unui certificat de prezență sau lipsă de obligații în temeiul Legii locale privind impozitele și taxele
2013 Eliberarea documentelor relevante pentru recunoașterea, exercitarea sau dispariția drepturilor sau obligațiilor din Legea privind impozitele și taxele locale
2014 Eliberarea unui certificat cu privire la cuantumul datoriei de brevet
2071 Emiterea unui certificat pentru datele declarate
2091 Eliberarea unui certificat de impozit pe succesiune plătit și plătit
2124 Eliberarea unei copii a declarației fiscale depuse
2125 Furnizarea de informații fiscale și de asigurare
2126 Validarea documentelor privind impozitele și taxele locale în străinătate
2131 Emiterea unei transcripții a unui document privind taxa vehiculului
2393 Eliberarea unui certificat de evaluare a impozitului dreptului de construcție
2395 Eliberarea unui certificat de evaluare a impozitului pe drepturi de utilizare
2396 Eliberarea unui certificat de evaluare a impozitului pe bunuri imobile și construcții neterminate
2397 Emiterea unei copii a unui document pentru impozitul pe proprietate plătită și a unui impozit municipal pentru deșeuri
2015 Autentificarea notarială a semnăturilor documentelor private, care sunt acte unilaterale și nu fac obiectul înregistrării
2072 Autentificarea notarială a transcrierilor și extrase din documente și lucrări
2094 Autentificarea notarială a conținutului semnăturii și a conținutului unei împuterniciri conform art.
1987 Furnizarea de date privind înregistrarea civilă a organelor și instituțiilor de stat
4 Eliberarea oficială a unui certificat de prescripție legală
1997 Eliberarea unui certificat de adresă curentă la o adresă curentă deja înregistrată
1999 Eliberarea unui certificat civil de căsătorie - original
2000 Eliberarea unui extras multilingv din actul de stare civilă
2016 Eliberarea certificatului de moștenire
2017 Eliberarea unui certificat de căsătorie al unui cetățean bulgar în străinătate
2019 Emiterea unei transcrieri a unui act de moarte - pentru prima dată
2020 Emiterea unei copii certificate sau a unei copii a unui card de înregistrare personal sau a paginii din registrul familial al populației
2033 Restaurați sau modificați un nume
2034 Eliberarea unui exemplar copiat al certificatului de deces pentru al doilea și ulterior termen
2036 Eliberarea unui soț / soție și certificat de soră
2037 Eliberarea unui certificat civil de căsătorie - duplicat
2038 Eliberarea unui certificat de lipsă a unui act de stare civilă completat (certificat de naștere, certificat de deces)
2039 Emiterea unei transcrieri a unui registru de familie păstrată până în 1978
2040 Reflecția alegerii sau schimbarea regimurilor matrimoniale
2052 Eliberarea certificatului de naștere - original
2053 Recunoașterea unui copil
2056 Eliberarea certificatului de schimb la adresa permanentă înregistrată după anul 2000
2057 Eliberarea unui certificat pentru copiii născuți în mama
2058 Emiterea de referințe la solicitarea executorilor judecătorești
2073 Eliberarea unui certificat pentru furnizarea unui cetățean străin cu un act de căsătorie în Republica Bulgaria
2074 Eliberarea pentru prima dată a unui certificat de adresă curentă
2075 Eliberarea unui certificat de stare civilă, soț / soție și copii
2076 Eliberarea certificatului de naștere - duplicat
2077 Eliberarea unui certificat pentru înscrierea în registrele populației
2079 Eliberarea unui certificat de adresă permanentă după depunerea unei cereri sau schimbarea adresei permanente
2080 Elaborarea documentelor de stare civilă ale cetățenilor bulgari care au acte întocmite în străinătate
2092 Eliberarea certificatului de identitate unei persoane cu nume diferite
2104 Eliberarea unui certificat de schimbare la o adresă curentă înregistrată după anul 2000
2107 Emiterea unui certificat de adresă curentă după trimiterea unui card de adresă pentru solicitarea sau modificarea unei adrese curente
2108 Eliberarea unui certificat de restricționare legală
2109 Eliberarea unui certificat de stare civilă
2110 Validarea documentelor de stare civilă în străinătate
2128 Eliberarea unei adrese permanente la o adresă permanentă deja înregistrată
2129 Eliberarea pentru prima dată a unui certificat de adresă permanentă
2132 Modificarea actelor de stare civilă
2390 Completarea și verificarea documentelor la o cerere de stabilire a cetățeniei bulgare
2391 Eliberarea certificatelor de tutelă și tutelă (stabilite prin ordinul articolului 155 din Codul de procedură civilă și prin lege - în temeiul articolului 173 din Codul de procedură civilă)
2138 Eliberarea oficială a unui certificat pentru înscrierea în registrul populației
2100 Eliberarea permisiunii de plasare a articolelor publicitare și de informare
2101 Eliberarea permisului de utilizare speciala a drumului prin construirea de echipamente publicitare
2121 Eliberarea unei autorizații de utilizare specială prin exploatarea echipamentelor publicitare din sfera drumurilor și zonelor de servicii
2006 Măsurarea, cubarea și marcarea lemnului recoltat în afara fondului forestier
2007 Eliberarea certificatului de plante medicinale din plante medicinale cultivate
2029 Înregistrarea proprietarilor de albine și a familiilor de albine (efectuate de primării)
2030 Certificarea chestionarelor unui card de sondaj pentru înregistrarea producătorilor agricoli în cadrul Direcției Regionale "Agricultură"
2045 Emiterea unui permis de acces în zonele forestiere
2066 Eliberarea unei autorizații de utilizare a plantelor medicinale
2086 Eliberarea unei autorizații de tăiere și defrișare a unui număr de până la 5 copaci și până la 1 ha de podgorii în terenuri agricole
2093 Eliberarea unei prescripții pentru îndrumarea deșeurilor menajere și de construcții
2106 Eliberarea unui certificat de înscriere în registrul unei persoane care a depus o autorizație de practică veterinară privată
2122 Eliberarea unui certificat de proprietate asupra terenurilor agricole dintr-un registru agricol
2127 Acceptarea și prelucrarea cererilor de elaborare a propunerilor către consiliul municipal pentru acordarea de pensii personale
2011 Desemnarea unui loc pentru oprire, care va fi utilizat de transportator pe liniile de autobuz internațional
2012 Eliberarea unui card pentru parcarea gratuită a vehiculelor care deservesc persoanele cu dizabilități și utilizarea facilităților pentru parcare
2051 Desemnarea traseului și permisul de conducere pentru vehiculele care transportă încărcături supradimensionate
2070 Eliberarea unei autorizații de utilizare specială a drumului prin construirea de noi și repararea liniilor existente subterane și supraterane sau a unor instalații permanente separate în drum
2103 Eliberarea unei autorizații de utilizare specială a drumului prin utilizarea temporară a unor părți ale șoselelor și a terenurilor de pe șosea
2394 Coordonarea organizării traficului (OR) și a parcării, semafoarelor, schimbări în structura ODS existentă și regimul de funcționare a semaforului la solicitarea persoanelor fizice și juridice
2008 Înregistrarea schimbărilor în circumstanțele pentru unitățile de catering și de divertisment clasificate și eliberarea unui certificat
2009 Eliberarea unei autorizații de utilizare specială a drumului prin construirea unei legături rutiere comerciale și legături rutiere cu aceasta
2010 Eliberarea permisului de utilizare a piscinei în timpul sezonului de vară
2035 Eliberarea lacunelor de intrare în zone și străzi limitate la circulația vehiculelor rutiere
2047 Categorizarea cazării și cazării
2048 Introducerea modificărilor în circumstanțele pentru adăpost categorie sau cazare și eliberarea unui certificat
2049 Eliberarea permisului de utilizare a litoralului în timpul sezonului de vară
2050 Încetarea categoriei de sit turistic
2069 Eliberarea unei autorizații pentru transportul de pasageri cu taxi și autocolante holografice pentru autoturisme
2087 Înmatricularea vehiculelor cu împingere a animalelor
2088 Categorizarea unităților de catering și de divertisment
2089 Confirmați sau modificați categoria unui site turistic
2090 Eliberarea unei autorizații de utilizare specială a drumului prin exploatarea unei legături rutiere comerciale și legături rutiere cu aceasta
2123 Eliberarea unui certificat de categorie de categorie turistică - duplicat
2715 Emiterea unei autorizații duplicate pentru transportul de pasageri cu taxiul
1988 Eliberarea certificatului de derecunoaștere a proprietății din registrele de proprietate - proprietate municipală sau pentru proprietatea municipală restaurată
2021 Eliberarea unui certificat privind existența sau inexistența cererilor de restituire a bunurilor imobile
2022 Referință privind distribuția părților comune ale părților comune ale condominii
2059 Eliberarea unei ordonanțe de sechestru
2078 Eliberarea unui certificat pentru prezența sau absența unui act de proprietate municipală întocmit
2081 Eliberarea unui certificat de proprietate asupra bunurilor imobile
2095 Referințe la cărțile juridice și eliberarea de copii certificate ale documentelor de proprietate municipală
2105 Stabilirea necesităților de locuit - depunerea și eliberarea unui certificat
2398 Eliberarea unui certificat de înmatriculare a cetățenilor în temeiul Legii privind relațiile cu locuințele (revocat) cu nevoi rezidențiale în temeiul art.
2470 Reflectarea modificării listelor cetățenilor cu depozite de locuințe pe mai multe ani
1989 Eliberarea autorizațiilor de plasare a obiectelor mobile
1990 Implementarea controlului construcției la deschiderea unui șantier de construcții și determinarea liniei de construcție și a nivelului de construcție
1991 Eliberarea certificatelor conform cărora unitățile sau părțile separate corespund proiectelor de investiții aprobate pentru implementarea unei partiții voluntare
1992 Includerea terenurilor agricole în limitele teritoriilor urbanizate
1993 Eliberarea autorizației de utilizare a obiectelor de apă - proprietate publică municipală, cu excepția autorizațiilor prevăzute la art.
1995 Înscrierea în registrul unui pașaport pentru construcții
2001 Permite elaborarea proiectelor de modificare a planurilor detaliate de dezvoltare
2002 Eliberarea unui certificat și a unei schițe privind proprietățile care urmează a fi restaurate în limitele teritoriilor urbanizate
2003 Eliberarea unei autorizații de utilizare prin exploatare în trafic rutier special
2004 autorizarea de captare a apei, inclusiv a digurilor mici și ape minerale - proprietate municipală publică, precum și depozite de ape minerale - proprietatea exclusivă a statului, care sunt furnizate în mod gratuit pentru gestionarea și utilizarea de către municipalități
2005 Stabilirea unui drept unic de trecere și / sau trecere a unei facilități a infrastructurii tehnice printr-o proprietate-proprietate municipală
2018 Certificat de adresă administrativă a proprietăților imobiliare
2023 Coordonarea proiectelor de investiții conceptuale
2024 Aprobarea filmării proiectelor de construcții aprobate atunci când proiectele de investiții aprobate sunt pierdute
2025 Permite elaborarea unui proiect complex de inițiativă în domeniul investițiilor
2026 Acceptarea și verificarea transmiterii documentației executive
2027 Emiterea de schițe imobiliare
2028 Schimbarea denumirii proprietăților funciare în zonele forestiere ale fondului forestier municipal
2041 Eliberarea autorizatiei de construire in proprietatile de teren in zonele forestiere fara schimbarea destinatiei
2042 Eliberarea autorizațiilor de excavare a trotuarelor și trotuarelor interioare (pentru construcții cu permis de construcție valabil)
2043 Eliberarea unui mandat de stabilire a dreptului de a trage abaterile de la rețelele și instalațiile comune la infrastructura tehnică prin intermediul imobilelor străine
2044 Acord prealabil pentru furnizarea de facilități privind infrastructura tehnică
2055 Aprobarea unui proiect de investiții pentru o împărțire a tribunalelor cu ECT
2060 Emiterea permisului de elaborare a planurilor detaliate de dezvoltare
2061 Admiterea modificărilor la un proiect de investiții aprobat
2062 Înregistrarea și punerea în funcțiune a lucrărilor de construcții, emiterea unui certificat de punere în funcțiune pentru tipurile de construcții din categoriile IV și V.
2063 Emiterea de protocoale de constatări și certificate de gradul de finalizare a lucrărilor
2064 Emiterea unui ordin de acces la bunuri imobiliare
2065 Aprobarea Protocolului de validare a dimensiunilor și terenurilor pentru recuperare
2082 Certificate de identitate ale unei proprietăți imobiliare reglementate
2083 Emite schiță-viză pentru studiu și proiectare
2084 Eliberarea certificatului de toleranță pentru clădiri
2085 Eliberarea unui certificat pentru aplicarea clădirilor nou construite în planul cadastral existent în temeiul articolului 54a alineatul 3 din CPRA, în legătură cu articolul 175 din TDA
2096 Certificarea clădirilor și emiterea unei ordonanțe de scoatere / reparare sau consolidare / de construcție, improprii utilizării sau amenințată de auto-colaps
2111 Efectuarea de anchete ale persoanelor interesate cu privire la modificarea planurilor și schemelor de dezvoltare
2112 Eliberarea unui permis de construcție
2113 Re-aprobarea unei autorizații de construcție care a expirat din cauza expirării
2114 Eliberarea unui ordin de stabilire a dreptului de trecere prin proprietăți străine debarcate
2115 Completarea / corectarea unui plan cadastral
2116 Trecerea unui drum temporar la proprietatea imobiliară reglementată, care se confruntă cu străzile noi proiectate
2117 Aprobarea unui plan detaliat de dezvoltare
2130 Eliberarea autorizatiei de construire fara aprobarea proiectelor de investitii
2517 Certificarea copii ale documentelor și copii ale planurilor și le înregistrează
2518 Modificarea unui plan de proprietăți nou formate
2519 Emiterea unei copii certificate a unei decizii a Consiliului Municipal al Experților
Recunoașterea și executarea unei hotărâri sau a unui alt act al unei instanțe străine sau al unui alt organism
2784 înregistrat în ramurile religioase locale
Înregistrarea zilelor de primire ale primarului și viceprimarului
Semnale și sugestii către administrația municipală
Declarația de obligații și plata impozitelor și taxelor
Referință livrată
Servicii ale Consiliului Judetean
Certificat de Urbanism
Autorizatie de Construire / Desfiintare
Autorizatie de Construire/Desfiintare pentru organizarea executiei lucrarilor
Autorizatie urbanism privind inceperea/incheierea executiei de lucrari
Regularizare taxa autorizatie de construire
Certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei
Aviz oportunitate
Aviz documentatie de urbanism
Program transport judetean
Licenta de traseu pentru serviciile de transport public judetean de persoane prin curse regulate special
Autorizatii de circulatie pe drumurile judetene
Anunturi colective
Somatii de plata/popriri
Documente de executare silita
Prevenire Marginalizare Sociala
Persoane Adulte
Lista nominala centre de plasament DAS
Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap
Serviciul de evidenta si plata prestatii sociale
Centre de Plasament
Serviciul de evaluare complexa copii
Serviciul de interventie in situatii de abuz, neglijare si violenta in familie
Serviciul de interventii in situatii de trafic, migratie, repatrieri, exploatare si asistenta stradala
Serviciul Management de caz copii
Furnizare date cu caracter personal
Acte de identitate
Înregistrarea nașterii
Înregistrarea căsătoriei
Livretul de familie
Inregistrarea decesului
Schimbare nume
Rectificări și Transcrieri acte
Taxe
Formulare Stare Civilă
Spitale
Policlinici
Teatru
Biblioteca
Centru pentru pastrarea si conservarea obiceiurilor si traditiilor
Muzeu
Paza obiectivelor și a bunurilor
Insoțirea și protecția transporturilor de valori
Monitorizare antiefracție
Incendii
Accidente nucleare si/sau urgente radiologice
Inundatii
Accidente chimice cu implicatii în afara amplasamentului
Avarierea grava a sistemelor de gospodarie comunala
Explozii necontrolate ale munitiei ramase din timpul conflictelor militare
Servicii ale Primariei
cluburi pensionari
drepturi restante
sprijin comunitar
beneficii sociale
creșe
Curățenia orașului
Blocare roti
Opriri neregulamentare
Vehicule abandonate
Evidenta persoanelor
Stare civila
plata online a impozitelor
plata online a amenzilor
certificat fiscal online
declaratii online
etax mobile
inscriere in audienta
afla unde este cererea ta
verifica certificat fiscal
verifica fisa de inmatriculare auto
verifica autorizatii circulatie
Regulamente privind organizarea și desfășurarea activităților
Centralizator acte necesare
Acte necesare în vederea autorizării
Lista autorizaţiilor emise valabile
Regulamentul local de urbanism
Acte necesare în vederea autorizării
Registrul Autorizaţii Construcţii
Registrul Autorizaţii Desfiinţare
Registrul Certificate Urbanism
Documentaţie necesară instalaţie de utilizare gaze naturale
Anunţuri – cereri reţele de utilităţi publice şi amenajare drumuri
Lista cu dezbateri publice pe teme de urbanism
Centralizatorul lucrărilor de intervenţie în domeniul public
Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului
Oferte vânzare teren extravilan
Acte necesare în vederea obţinerii autorizării
Informare agricultori
Află unde este cererea ta
Trimite sesizări on-line
Plătește amenzile on-line
Plătește taxa de tramă stradală on-line
Depune cereri on-line