EU logo Romania logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Platforma transfrontalieră pentru Servicii Administrative

roenbg

Despre Proiect

Titlul proiectului: BG-RO E-GoverNet - Dezvoltarea unei rețele de informare pentru a facilita cooperarea dintre autoritățile publice, ONG-uri, mediul de afaceri și cetățenii din regiunea transfrontalieră Bulgaria-România

Cod e-MS al proiectului: ROBG-168

Proiectul este implementat în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020

Axa prioritară 5: O regiune eficientă

Axa prioritară Obiectiv specific: Creșterea capacității de cooperare și a eficienței instituțiilor publice în contextul CBC

Perioada: 20 aprilie 2017 până la 19 aprilie 2019 (24 luni)

Lead Beneficiar: Centrul de Asistență pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - Ruse, Bulgaria

Partener: Asociația Eastern Danube Convention & Visitors Bureau din Giurgiu, România

Bugetul proiectului: 366 816,47 EUR

Finanțarea din partea UE (FEDER): 311 793,99 EUR

Contextul proiectului
• Atât autoritățile publice române, cât și cele bulgare sunt considerate în general birocratice, incompetente și reticente în a-și îndeplini sarcinile.
• Programele operaționale naționale au oferit instruiri privind capacitatea instituțională, care nu sunt suficiente pentru a completa lipsurile de comunicare / coordonare între autorități și ONG-uri / întreprinderi.
• Bulgaria și România au fost clasate în 2014 ca ultimele două țări din UE pentru utilizarea e-guvernării de către persoane fizice, ceea ce impune acțiuni imediate pentru dezvoltarea de noi modele de guvernare.
Situația actuală ar putea fi modificată numai prin inițiative comune între toți actorii implicați și prin implementarea unor instrumente inovatoare. Proiectul propune crearea unei rețele publice-private transfrontaliere, care va fi mecanismul de lucru pentru o mai bună comunicare și interacțiune între toate părțile interesate relevante în ansamblul ACB.

Obiectivele proiectului
Obiectivul principal - stimularea cooperării pe termen lung între autoritățile publice prin crearea unui instrument inovativ eficient și eficient pentru o mai bună coordonare între părțile interesate publice și private la nivel transfrontalier, un mijloc adecvat de comunicare și încurajarea e-guvernării.

Grupuri țintă
- Sectorul public - municipalități și administrații regionale
- Reprezentanți ai tuturor tipurilor de ONG-uri din regiunea transfrontaliera
- Companii private
- Comunități locale

Principalele activități ale proiectului
- Studierea și analiza situației actuale a serviciilor de guvernare electronică ale administrațiilor locale din regiunea transfrontalieră
- Dezvoltarea unei platforme online în trei limbi - bulgară, română și engleză - pentru schimbul de informații între autoritățile publice regionale și locale din zona de granita Bulgaria - România, care va fi în favoarea întreprinderilor și cetățenilor
- Înființarea BG-RO E-GoverNet
- elaborarea unei strategii de îmbunătățire a coordonării între autoritățile publice din regiunea transfrontalieră - strategia va fi elaborată la nivel transfrontalier și va promova inițiative transfrontaliere specifice, eliminând astfel obstacolele existente în calea mobilității transfrontaliere a oamenilor și a afacerilor. O atenție deosebită se acordă serviciilor digitale sau lipsei acestora și a ceea ce se poate face pentru a le îmbunătăți
- Informarea și publicitatea privind activitățile și rezultatele proiectului

Rezultatele principale ale proiectului
- Acorduri specifice de cooperare elaborate și semnate între administrațiile raionale, municipalități, consilii județene și ONG-uri în regiunea de cooperare transfrontaliera - cel puțin 5
- Înființarea BG-RO E-GoverNet - o rețea de entități publice și non-publice pentru a asigura o cooperare mai strânsă și o mai bună coordonare - 1
- un studiu detaliat în cadrul autorităților publice, a serviciilor lor și a atitudinii față de aceștia de a identifica nevoile și problemele, de a căuta oportunitățile și măsurile care ar putea fi luate pentru rezolvarea problemelor existente sau prevenirea unor probleme noi;
- Strategie - prezentarea opțiunilor și potențialului care ar putea fi utilizat pentru dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor publice existente și a atitudinii sectorului non-public - 1
- platformă de schimb de informații - o navigare ușoară și un instrument inovator de informare și comunicare rapida accesibil pentru comunicarea public-public și public-privat cu părțile interesate care prezintă informațiile importante într-o manieră concisă și structurată - 1