EU logo Romania logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Platforma transfrontalieră pentru Servicii Administrative

roenbg

Furnizarea centralizată a unei game largi de servicii electronice prevede primele strategii sectoriale pentru guvernarea electronică

Oferirea centralizată a unei game largi de servicii electronice și interacțiunea digitală completă cu utilizatorii oferă primele strategii sectoriale de guvernare electronică aprobate de Președintele SEEA - Agenția Vămilor și NSSI.

Asigurarea centralizată a unei game largi de servicii electronice și interacțiune complet digital cu utilizatorii oferă primul aprobat de către președintele Agenției de Stat strategii de e-guvernare „Guvernare Electronică“ sector (DAEU) - Agenției „Vamă“ și Institutul Național al Asigurărilor (NII).

Actualizat Sectorul de dezvoltare Strategia de eGovernment Agenția „Vamă“ „e-Customs“ 2016-2025 ani și a dezvoltat un complet nou de management electronic al Strategiei de dezvoltare a sectorului de Institutul Național de Securitate Socială „e-asigurare“ 2018-2023, au existat concertate cu succes în cadrul Consiliului de experți de integrare a resurselor informaționale la Președintele DAEU și în aplicarea prevederilor de e-guvernare (art. 7c pct. 4 și așa mai departe. 11 LEG). Cele două documente strategice definesc viziunea de ansamblu a ambelor administrații în domeniul e-guvernării bazate pe obiective realiste și realizabile și măsuri concrete.

„Vamă“ Agenția intenționează să introducă noi servicii electronice cu vizibilitate ridicată și corelarea acestora cu sistemele de informații de specialitate AM, care promovează conștientizarea și sprijin consumatorilor în utilizarea serviciilor electronice și creșterea accesibilității acestora, oferă o strategie pentru e-Customs 2025 an. Documentul leagă realizările administrației vamale în domeniul e-guvernare ca nivel național cât și inițiative strategice europene pentru modernizarea legislației vamale a UE, e-Customs și de e-Accize - noul mediu informatizat e-Customs, la comunicarea electronic complet în vamă o zonă din UE.

Strategia de dezvoltare sectorială pentru e-guvernare în Institutul Național de Asigurări - „e-asigurare“ 2018-2023 an și foaia de parcurs pentru punerea sa în aplicare dezvoltarea unei viziuni pentru sectorul în cinci direcții strategice. Acestea includ dezvoltarea de modele de afaceri pentru automatizarea fluxurilor de lucru, integrarea registrelor, a surselor digitale de informații de securitate socială; dezvoltarea etapizată și introducerea arhitecturii instituționale a INSI; interoperabilitatea și schimbul interinstituțional de informații și date cu alte agenții, și furnizarea centralizată a serviciilor administrative și de informare electronice printr-un portal unic pentru serviciile electronice ale Institutului.

In urmatorii cinci ani NSSI oferă îmbunătățiri la sistemele existente în cadrul unui sistem informațional unic de securitate socială, construcția și dezvoltarea unui sistem informatic integrat pentru pensii și operarea înregistrare completă de asigurare electronică. Prin 2023 sistem informațional unic de securitate socială a Institutului va fi conectat la sistemele orizontale și centralizate de e-guvernare. De asemenea, se prevede elaborarea unui concept cuprinzător pentru dezvoltarea platformei de referință-analitice a NSSI.

Dezvoltarea strategiilor sectoriale, obiectivele și activitățile organelor de stat și de guverne teritoriale, ca element al strategiei globale pentru dezvoltarea e-guvernării în Republica Bulgaria este o prioritate în politica privind e-guvernare în 2018.

Sursa: e-gov.bg

Adăugați un comentariu

Nume
Cometariu
Introduceți numărul
Captcha image